1. Tiêu chuẩn hữu cơ trong nông nghiệp

Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói chung và cà phê hữu cơ nói riêng; người sản xuất thực phẩm hữu cơ phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn sản xuất cụ thể; trong nông nghiệp hữu cơ. Quan trọng nhất là tất cả các tiêu chuẩn sẽ quy định những gì sẽ được làm; và không được làm trong canh tác hữu cơ; chẳng hạn như các tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng hóa chất phân bón, thuốc trừ sâu…

2. Tiêu chuẩn cà phê hữu cơ

cà phê hữu cơ - organic coffee - cafe organic - Vietnam original coffee
cà phê hữu cơ – organic coffee – cafe organic – Vietnam original coffee

Yêu cầu đa dạng sinh học : 

Canh tác cà phê hữu khuyến khích các sinh vật và thực vật sống cùng nhau trong phạm vi lớn; không chỉ ở cùng trên một vườn cà phê mà kể cả các vùng sinh cảnh phụ cận. Càng nhiều các loài thực vật, động vật và các sinh vật đất khác nhau sống trong hệ thống canh tác; thì ở đó càng có nhiều các sinh vật giúp duy trì độ phì của đất; và ngăn cản sâu bệnh hại. Tính đa dạng sinh học này sẽ giúp cho môi trường sản xuất hữu cơ có năng lực sản xuất; tạo ra những sản phẩm lành mạnh trong một môi trường cân bằng.

Yêu cầu về vùng đệm: 

Mỗi một vùng sản xuất cà phê hữu cơ phải được bảo vệ; khỏi nguy cơ bị nhiễm các hóa chất rửa trôi hoặc bay sang từ các khu bên cạnh. Vì thế, mỗi nông dân canh tác cà phê hữu cơ; phải đảm bảo có một khoảng cách thích hợp; từ nơi sản xuất cà phê hữu cơ đến nơi không sản xuất hữu cơ. Khoảng cách này ít nhất là 1 mét; được tính từ bờ vườn đến rìa của tán cây cà phê trồng hữu cơ. Nếu nguy cơ ô nhiễm cao thì vùng đệm sẽ phải được tính toán và bổ sung cho rộng hơn.

cà phê hữu cơ - organic coffee - cafe organic - Vietnam original coffee
cà phê hữu cơ – organic coffee – cafe organic – Vietnam original coffee

Nếu nguy cơ ô nhiễm bay theo đường không khí thì sẽ phải trồng một loại cây để ngăn chặn sự bay nhiễm. Loại cây được trồng trong vùng đệm này phải khác với cây cà phê hữu cơ. Nếu sự ô nhiễm theo đường nước thì sẽ phải tạo một bờ đất hoặc đào rãnh thoát nước để ngăn cản sự trôi nhiễm. 

Sản xuất song song :

Để tránh sự lẫn tạp giữa các loại cây cà phê hữu cơ và không hữu cơ (dù là vô tình); tiêu chuẩn hữu cơ không cho phép cà phê cùng được trồng; trên cả vườn hữu cơ và vườn thông thường; tại cùng một thời điểm. Có thể được chấp nhận chỉ khi các giống được trồng trên ruộng hữu cơ và ruộng thông thường; có thể phân biệt được dễ dàng giữa chúng với nhau.

Chú ý rằng việc lẫn tạp cũng phải được ngăn chặn trong quá trình lưu kho và vận chuyển. Cho nên, sản phẩm cà phê hữu cơ sẽ phải được cất trữ; và vận chuyển một cách riêng rẽ và được ghi rõ trên nhãn là “Hữu cơ”.

Về hạt giống và vật liệu trồng trọt : 

Lý tưởng nhất là tất cả các hạt giống, cây con đều là hữu cơ, tuy nhiên hiện đã được xác nhận rằng ở nước ta hiện chưa có hạt giống và cây con hữu cơ để đáp ứng cho người sản xuất hữu cơ. Nếu không sẵn có cả hạt giống thương mại hữu cơ mà cũng không tự sản xuất được thì có thể sử dụng những hạt giống, cây con không bị xử lý hóa chất hoặc xử lý chúng bằng các chất được tiêu chuẩn PGS cho phép sử dụng. Khi mua hạt giống, nông dân phải luôn kiểm tra các dấu hiệu trên bao bì đóng gói xem liệu nó đã được xử lý hay không. 

cà phê hữu cơ - organic coffee - cafe organic - Vietnam original coffee
cà phê hữu cơ – organic coffee – cafe organic – Vietnam original coffee

Về các vật liệu biến đổi gen : 

Canh tác hữu cơ ngăn chặn những rủi ro lớn tới sức khỏe và môi trường. Vì vậy, mặc dù những công nghệ phát triển mang tính khoa học cao đôi khi cũng không được chấp nhận nếu không thể dự đoán trước được những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất chúng.

Nguy cơ của thực phẩm biến đổi gen

Vì lý do đó, các vật liệu biến đổi gen (GMOs); không được chấp nhận vì vật liệu gen đưa vào trong một giống nào đó; khi được trồng có thể lan truyền qua con đường tạp giao sang các cây hoang dại hoặc các giống không biến đổi gen cùng họ. Hậu quả tiêu cực của trào lưu công nghệ gen này; có thể sẽ làm mất đi các giống quý độc nhất vô nhị hoặc các loài hoang dại.

Hơn nữa, vẫn còn nhiều thắc mắc về tính an toàn khi ăn các thực phẩm biến đổi gen; mà mối quan tâm đặc biệt đối với vấn đề dị ứng thực phẩm.

Yêu cầu về phân bón, thuốc trừ sâu với cà phê hữu cơ

Canh tác hữu cơ không sử dụng thuốc diệt cỏ và việc sử dụng các chất điều chế từ vi khuẩn chỉ được phép sử dụng như là biện pháp cuối cùng nếu các biện pháp phòng ngừa khác không có hiệu quả.

Yêu cầu về đầu vào hữu cơ :

Trong tiêu chuẩn PGS sẽ định hướng những loại đầu vào; có thể được sử dụng trong sản xuất cà phê hữu cơ. Chú ý rằng; không phải tất cả các sản phẩm trên thị trường có tên gọi “hữu cơ” hay “sinh học”; đều được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ; bởi chúng có thể vẫn chứa hóa chất; hoặc cách thức sản xuất ra chúng không theo các nguyên tắc hữu cơ; (bằng cách sử dụng các chất biến đổi gen GMOs chẳng hạn). Vì thế, nông dân luôn phải kiểm tra theo tiêu chuẩn PGS; trước khi đưa vào sử dụng một sản phẩm mới cho sản xuất hữu cơ.

3. Một số tiêu chuẩn của cà phê hữu cơ

Chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, Ủy ban Hữu cơ Quốc gia (USDA) (Mĩ – ban hành năm 2005) chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngăt nhất bởi vì đây là tiêu chuẩn thực phẩm thực sự. Cơ quan này yêu cầu sản phẩm chứa 95% thành phần hữu cơ mới được sử dụng logo của họ. Ngoài ra, cơ quan này cũng không cho phép sử dụng chất bảo quản tổng hợp và hầu hết các thành phần hóa học khi chế biến.

BDIH (Đức – 1995)

Mặc dù được gọi là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên; BDIH yêu cầu nhà sản xuất phải sử dụng thành phần hữu cơ bất cứ nơi nào có thể. BDIH định nghĩa; “nơi có thể” tức là sẵn có đầy đủ số lượng và chất lượng; cũng như định nghĩa loại thực vật nào nằm trong danh sách này. Vì vậy, một sản phẩm chứa 0% thành phần hữu cơ vẫn có thể được chứng nhận BDIH. BDIH cũng duy trì danh sách các thành phần có thể được sử dụng; trong các sản phẩm cho các hội viên của BDIH. BDIH là tiền bối; vì tạo ra chứng nhận hữu cơ cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể đầu tiên trên thế giới

Soil Association (Anh -2002)

Soil Association yêu cầu tất cả các sản phẩm được chứng nhận của tổ chức này; phải thể hiện tỉ lệ hữu cơ trên nhãn sản phẩm. Một sản phẩm được gọi là hữu cơ khi sản phẩm đó phải chứa 95% thành phần hữu cơ. Sản phẩm được ghi là “made with organic X” (làm từ hữu cơ X); phải chứa tối thiểu 70% thành phần hữu cơ.

Soil Association không tính thành phần nước trong sản phẩm; nhưng nếu nước được dùng để tạo ra 1 thành phần nào đó; (chẳng hạn như nước gốc thực vật floral water); thì trọng lượng của nước so với trọng lượng của loại thực vật được sử dụng; sẽ quyết định tỉ lệ hữu cơ. Phương pháp này nhằm ngăn ngừa nhà sản xuất làm tăng tỉ lệ thành phần hữu cơ trong sản phẩm của mình; bằng nước gốc thực vật.

Cosmebio (Pháp – 2002)

Cosmebio yêu cầu các sản phẩm phải chứa 95% thành phần từ nông nghiệp; mới được công nhận là hữu cơ. 10% tổng trọng lượng của sản phẩm (bao gồm cả nước) phải là hữu cơ. Cho phép nhiều nhất 5% là thành phần tổng hợp. Cosmebio chỉ dành riêng cho các nhà sản xuất của Pháp và được chứng nhận bởi Eco-cert. Chứng nhận của Eco-cert có giái trị đối với các nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Eco-cert (Pháp – 2002)

Eco-cert yêu cầu các sản phẩm phải chứa 95% thành phần từ nông nghiệp; để được chứng nhận là hữu cơ. 10% tổng trọng lượng của sản phẩm (bao gồm cả nước) phải là hữu cơ. Cho phép nhiều nhất 5% là thành phần tổng hợp.

Biogaranite (Bỉ – 2004) Tương tự Eco-cert

Biocosc (Thụy Điển – 2006) Yêu cầu 95% các thành phần nông nghiệp để được chứng nhận là hữu cơ. 10% tổng trọng lượng sản phẩm (bao gổm cả nước) phải là hữu cơ. Cho phép tối đa 3% thành phần tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *