Hiển thị tất cả 4 kết quả

ORIGINAL COFFEE – Cà Phê Nguyên Bản – Cà Phê Nguyên Chất

Cà phê nguyên bản ( original coffee); là cà phê được sản xuất mà không sử dụng các chất hóa học nhân tạo; như phụ gia hoặc thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

DETOX COFFEE

HD.03 ROBUSTA COFFEE

50,000 
New

ORIGINAL COFFEE

HD.01 ARABICA COFFEE

85,000