Showing all 4 results

ORIGINAL COFFEE – Cà Phê Nguyên Bản – Cà Phê Nguyên Chất

Cà phê nguyên bản ( original coffee); là cà phê được sản xuất mà không sử dụng các chất hóa học nhân tạo; như phụ gia hoặc thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

ORIGINAL COFFEE

HD.01 ARABICA COFFEE

85,000 
New
Browse Wishlist

ORIGINAL COFFEE

HD.02 MOCHA COFFEE

85,000 
Giảm giá!

DETOX COFFEE

HD.03 ROBUSTA COFFEE

50,000  40,000