PRE.001 NATURAL DRIED PERSIMMON – HỒNG TREO GIÓ TỰ NHIÊN

100,000 

PRE.001 NATURAL DRIED PERSIMMON – PREMIUM GIFT. Thành phần: 100% trái hồng treo gió tự nhiên, khô tự nhiên trong gió, không sấy. không thêm đường, không chất bảo quản…

Gross weight: 200g